ŘÍZENÍ RIZIK

pro finanční instituce a nefinanční společnosti

Identifikace
a analýza rizik

Důkladná identifikace postavená na dobře navrženém systematickém postupu je rozhodující, protože riziko neidentifikované v tomto kroku může být v následné analýze vynecháno.

VÍCE   více

Implementace procesů
rizik a monitoring rizik

Implementace a následný monitoring je proces, kterému předchází identifikace a analýza rizik. Jedná se o implementaci opatření ke snižování nebo úplné eliminaci zjištěných hrozeb nebo následných dopadů.

VÍCE   více

Školení & konzultace

Školení většinou probíhá po implementaci postupů snižující identifikovaná rizika ve společnosti. Pokud si chcete zpracovávat řízení rizik ve Vaší společnosti sami nebo chcete jen konzultovat konkrétní oblasti řízení rizik, můžete využít naši službu.

VÍCE   více

JAK NAŠE SLUŽBY FUNGUJÍ?
  1. Jakmile nás zkontaktujete, bude Vám podle charakteru Vašeho požadavku vybrán specialista, který se Vám bude věnovat. Specialista Vás zkontaktuje a buď s Vámi Váš požadavek probere telefonicky nebo si domluví první schůzku. První schůzka v sídle Vaší společnosti je za cenu cestovních nákladů, pro společnosti ze Zlínského kraje je zdarma.
  2. Jakmile pochopíme rozsah Vašich požadavků, nechystáme Vám cenovou nabídku.
  3. Po akceptaci nabídky sepíšeme smlouvu o spolupráci (pokud je služba jednorázového charakteru bez nutnosti další specifikace, postačí objednávka).
  4. Po podpisu smlouvy/objednávce můžeme začít řešit Vaše problémy.

Infografika fungování služeb

FINANČNÍ
RIZIKA

Jedná se o externí finanční rizika, která závisí zejména na změnách finančního trhu a interní finanční rizika, kde je zdrojem rizik postoj společnosti nebo nastavení interních procesů. Každé riziko z těchto dvou skupin má svá specifika a také různé metody, jakými je možné toto riziko snížit nebo eliminovat.

VÍCE   více

BEZPEČNOSTNÍ
RIZIKA

Bezpečnostní rizika v podnikové sféře můžeme charakterizovat jako rizika spojená s bezpečnostní osob, aktiv a informací. Nabývají tedy na významu ve třech rovinách: Personální bezpečnost, fyzická bezpečnost a bezpečnost informací.

VÍCE   více

BALÍČEK PODNIKATELSKÝCH RIZIK

Zahrnuje veškerá rizika, která jsou spojená s podnikáním a každodenními podnikatelskými aktivitami. Existuje celá řada členění podnikatelských rizik, ale všechny pohledy na tato rizika mají společný cíl – zajistit společnosti co nejpřesnější predikci hospodářských výsledků bez rizik odchylky od výsledků očekávaných.

VÍCE   více

info
Nenašli jste žádnou službu, která by vyhovovala Vašim požadavkům nebo cenovým možnostem?
Kontaktujte nás zde a pokusíme se pro Vás najít vhodné řešení.


REFERENCE

© 2019 Copyright všechna práva vyhrazena.
risk.bvconsulting.cz